NARVA
KREENHOLMI
GÜMNAASIUM
EE | RU
NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUM
EE | RU
ÕPPENÕUKOGU
ÕPETAJATELE
18/08/2022
29. augustil 2022 kell 10.00 kooli aulas toimub õppenõukogu istung.

Päevakorras:
  1. Õppenõukogu sekretäri valimine

  2. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordamise jätmise otsustamine

  3. Millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane otsuse vastuvõtmine

  4. Kooli 2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

  5. 2022/2023. õa kooli üldtööplaani kinnitamine

  6. Klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi kinnitamine

  7. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine

  8. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine


Õppenõukogu esimees
Uudised

KÕIGILE
22/09/2022
RAHVUSVAHELINE RAHU PÄEV JA KOOLIRAHU LEPINGU SÕLMIMINE
ÕPILASTELE
22/09/2022
TULE RAKETT69 LAAGRISSE
KÕIGILE
21/09/2022
EUROOPA SPORDINÄDAL
KÕIGILE
06/09/2022
UUS TASAKAALULIIN EHK SLACKBATUUT
VANEMATELE
24/08/2022
EELKOOLI KUTSUMINE
KÕIGILE
24/08/2022
TEADMISTEPÄEV
ÕPILASTELE
22/08/2022
TURVALIST UUT KOOLIAASTAT
VANEMATELE
22/08/2022
1. KLASSI ÕPILASTE VANEMATE KOOSOLEK
ÕPETAJATELE
15/06/2022
ÕPPENÕUKOGU
ÕPETAJATELE
20/05/2022
ÕPPENÕUKOGU
KÕIGILE
19/05/2022
1. KLASSI VASTUVÕTT
KÕIGILE
18/05/2022
AKTIIVSE AINETUNNI SUUR KEVADSEMINAR
KÕIGILE
17/05/2022
JALGRATTURITE KOOLITUS
KÕIGILE
16/05/2022
VÕRUMAA ROBOOTIKAPÄEV 2022
KÕIGILE
15/05/2022
PÄÄSTJAD TULEVAD KÜLLA!
KÕIGILE
10/05/2022
SIPSIKU SÜNNIPÄEV JA UUED LOOD TEMAST
ÕPILASTELE
10/04/2022
VASTUVÕTT 10. KLASSI
KÕIGILE
07/03/2022
LEARNING DEMOCRACY AND CIVIL ENGAGEMENT