NARVA KREENHOLMI KOOL
Eksamid
  EE | RU

 

Eksamiperioodid põhikooli lõpetamiseks ning põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023./2024. õppeaastal (käskkiri)

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

Lõpueksam Eksami toimumisaeg
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)  20. mai 2024.a
B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)  21.-22. mai 2024.a
Matemaatika (kirjalik)  6. juuni 2024.a
Vene keel ja kirjandus (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Bioloogia (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Keemia (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Füüsika (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Geograafia (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Ajalugu (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Ühiskonnaõpetus (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)  12. juuni 2024.a
Inglise keel võõrkeelena (suuline)  13. juuni 2024.a
Saksa keel võõrkeelena (kirjalik ja suuline)  12. juuni 2024.a

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tasemetöö õppeaine ja vorm Eksami toimumisaeg
4. klass  
Matemaatika (kirjalik) 12.-13. oktoober; 16.-17. oktoober 2023.a
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) 2.-5. oktoober 2023.a
Eesti/Vene keel (kirjalik) 20.-22. september 2023.a
Loodusõpetus (kirjalik) 25.-27. september 2023.a
7. klass  
Matemaatika (kirjalik) 17.-20. oktoober 2023.a
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) 05.-06. oktoober; 09.-11. oktoober 2023.a
Eesti/Vene keel (kirjalik) 18.-20. september 2023.a
Loodusõpetus (kirjalik) 27.-29. september 2023.a
III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad  
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) 31. oktoober 2023.a
A2-keeletasemel inglise keel (suuline)  31. oktoober - 3. november; 6. november 2023.a
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) 17.-18. jaanuar 2024.a
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) 17.-18. jaanuar 2024.a