NARVA KREENHOLMI KOOL
Eelkool
  EE | RU

 

EELKOOLI KAVA 2023/2024 õa

Eelkool alustab oma tööd 14. septembrist ja toimub neljapäeviti.

Eelkoolis töötavad õpetajad:

Kristina Litšman
Olga Rumyantseva
Darja Kosenko

VARAJANE KEELEKÜMBLUS


  • Valmistada lapsed ette 1.klassiks Narva Kreenholmi Kooli baasil.
  • Laste kohanemine kooli tingimustega läbi loogika ja kõne arendamise.
  • Varajase täieliku keelekümbluse programmis õpetatakse alguses kõiki õppeaineid täielikult eesti keeles.
  • Keelekümbluse põhimõtted: üks õpetaja – üks keel; «rääkivad seinad»; aktiivõppemeetodite kasutamine.