NARVA KREENHOLMI KOOL
Hoolekogu
  EE | RU


Narva Kreenholmi Kooli hoolekogu moodustamine, 1 fail

 

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord


NARVA KREENHOLMI KOOLI
H
OOLEKOGU LIIKMED 

Viktoria Lutus

kooli pidaja esindaja esindajaKonstantin Kondratjev

õppenõukogu esindaja (kooli õpetajate esindaja)

Aljona Semenjura

õppenõukogu esindaja

Andrei Zubovski

õpilasesinduse nimetatud esindaja

Tatjana Udovichenko

vilistlaste esindaja

Nadežda Novak

vanemate esindaja

Sergei Sergejev

vanemate esindaja

Jelena Lang

vanemate esindaja

Jelena Golubeva

kooli toetavate organisatsioonide esindajaHoolekogu tehtud töö aruanne 2020/2021. õa kohta
ja hoolekogu plaan 2021/2022. õa tulenevalt hoolekogu pädevusest

Hoolekogu tehtud töö aruanne 2021/2022. õa kohta
ja hoolekogu plaan 2022/2023. õa tulenevalt hoolekogu pädevusest

Hoolekogu tehtud töö aruanne 2022/2023. õa kohta
ja hoolekogu plaan 2023/2024. õa tulenevalt hoolekogu pädevusest