NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUM
Hoolekogu
  EE | RU


Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine, 1 fail

 

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord


NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUMI 
H
OOLEKOGU LIIKMED 

 

 Jelena Pahhomova

kooli pidaja esindaja

 Anžela Lintsen

õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja)

 Konstantin Kondratjev

õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja)

 Darja Martšenkova

õpilasesinduse nimetatud esindaja

 Pavel Kudrjavtsev

õpilaste esindaja

 Tatjana Udovichenko

vilistlaste esindaja

 Viktoria Lutus

vilistlaste esindaja

 Stanislav Maksimov

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

 Andrei Einasmaa

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

 Jelena Lang

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

 Svetlana Kamanina

gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

 Jelena Golubeva

toetavate organisatsioonide esindajaHoolekogu tehtud töö aruanne 2020/2021. õa kohta
ja hoolekogu plaan 2021/2022. õa tulenevalt hoolekogu pädevusest


Hoolekogu tehtud töö aruanne 2022/2023. õa kohta
ja hoolekogu plaan 2022/2023. õa tulenevalt hoolekogu pädevusest