NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUM
Õppenõukogu
  EE | RU

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2022/2023 ÕPPEAASTAL TOIMUVAD:

Erakorraline õppenõukogu – 21.03.2023 kell 15.00

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 3. kooli 2022/2023 õppeaasta I ja II trimestrite õppetulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

 

Õppenõukogu nr 1 - 06.06.2023 kell 14.55

Päevakord:

 1. Kooli õppekava muudatuste arutamine
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 4. Kiituskirjaga õpilaste tunnustamise otsustamine
 5. Õpilase kuld- ja hõbemedaliga tunnustamise otsustamine
 6. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine

 

Õppenõukogu nr 2 - 16.06.2023 kell 10.00

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
 3. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine ja gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

 

Õppenõukogu nr 3 - 29.08.2023 kell 10.00

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordamise jätmise otsustamine
 3. Õpilase kooli nimekirjast välja arvamise otsustamine
 4. Kooli 2022/2023 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
 5. 2023/2024. õa kooli üldtööplaani kinnitamine
 6. Klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi kinnitamine

 

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.