NARVA KREENHOLMI KOOL
Õppenõukogu
  EE | RU

ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD 2023/2024 ÕPPEAASTAL TOIMUVAD:

Õppenõukogu nr 1 - 28.11.2023.a.

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Sisehindamise tulemuste arutamine ja tarvilike meetmete rakendamiseks ettepanekute tegemine
 3. Kodukorra ja selle muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine

 

Erakorraline õppenõukogu nr 2 - 17.01.2024.a. kell 15.00, kooli aulas

Päevakord:

 1. Kooli õppekava läbiarutamine ja õppekava muudatuste kohta arvamuse avaldamine

 

Õppenõukogu nr 3 - täpsustamisel

Päevakord:

 1. kooli arengukava muudatuste arutamine
 2. õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide arutamine ja riskide vältimiseks meetmete kavandamine

 

Õppenõukogu nr 4 - 04.06.2024.a.

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 3. Kiituskirjaga õpilaste tunnustamise otsustamine (7. juuni tänuüritus)

 

Õppenõukogu nr 5 - 17.06.2024.a.

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine

 

Õppenõukogu nr 6 - 27.08.2024.a.

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö tulemuste läbiarutamine ja õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursust kordamise jätmise otsustamine
 2. Kooli 2023/2024 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
 3. Kooli õppekava muudatuste arutamine
 4. 2024/2025. õa kooli üldtööplaani kinnitamine
 5. Klassitunnistuse ja õpinguraamatu vormi kinnitamine

 

Õppenõukogu koosoleku täpsustatud päevakord avalikustatakse hiljemalt üks nädal enne toimumise aega.