NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUM
Kooli vastuvõtt
  EE | RU

 

 • Narva Kreenholmi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord
  Lisa 1: Taotlus 1. klassi astumiseks
  Lisa 2: Taotlus põhikooli astumiseks
  Lisa 3: Taotlus 10. klassi astumiseks
  Lisa 4: Taotlus gümnaasiumisse astumiseks
  Lisa 5: Taotlus põhikooli nimekirjast väljaarvamise kohta
  Lisa 6: Taotlus gümnaasiumi nimekirjast väljaarvamise kohta
 • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord