NARVA KREENHOLMI KOOL
Kiusamisvaba Kool
  EE | RU


Narva Kreenholmi Koolis rakendatakse alates 2023. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm. KiVa programmi kasutatakse lisaks Soomele juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.Programm:
 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.


KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:
 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 1 kord kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis kõikides klassides;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste ja rinnamärke;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuse ja koostöös juhtumite lahendamise üle (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut siin)


Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:
 • Jevgenia Kirsanova - õppealajuhataja, tiimijuht, oppeala@kreenholmi.edu.ee
 • Daria Kesvatera – sotsiaalpedagoog, tugi@kreenholmi.edu.ee
 • Anžela Lintsen - ajalooõpetaja
 • Marina Golovkina - klassiõpetaja
 • Anna Korbukova - inglise keele õpetaja
 • Olga Denissenko - koolipsühholoog


Teavitus lapsevanemale „KiVa programmi õpilasküsitlus“:

Kiusamisvaba Kool on sihtasutus, mille missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks (www.kiusamisvaba.ee). Narva Kreenholmi Kool on liitunud kiusamise vähendamise programmiga KiVa ning kasutab selles sisalduvaid ennetuse, juhtumite lahendamise ja olukorra hindamise meetodeid. Programmi üheks oluliseks osaks on igal kevadel toimuv anonüümne veebipõhine õpilasküsitlus, kuhu on oodatud vastama kõik 1. – 9. klassi õpilased. Küsitluse on välja töötanud KiVa programmi autorid Turu Ülikoolist Soomes ning seda on Eestis kasutatud alates 2013. aastast, praegu rakendab KiVa üle 120 kooli Eestis.

Miks on küsitlus vajalik?

Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise, koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega.

Siin Teie leate lisateavet küsitluse kohta.

Täname koostöö eest! NKK KiVa tiim.KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda: