NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUM
Hoolekogu
  EE | RU


Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine, 1 fail

 

NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUMI 
H
OOLEKOGU LIIKMED 

 

 Jelena Pahhomova

kooli pidaja esindaja

 Anžela Lintsen

õppenõukogu esindaja

 Konstantin Kondratjev

õppenõukogu esindaja

 Tatjana Udovichenko

vilistlaste esindaja

 Viktoria Lutus

vilistlaste esindaja

 Stanislav Maksimov

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

 Olga Voronkova

gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja

 Andrei Einasmaa

põhikooliõpilaste vanemate esindaja

 Jelena Golubeva

toetavate organisatsioonide esindaja

 Pavel Kudrjavtsev

õpilaste esindaja

 Darja Martšenkova

õpilasesinduse nimetatud esindajaHoolekogu tehtud töö aruanne 2020/2021. õa kohta
ja hoolekogu plaan 2021/2022. õa tulenevalt hoolekogu pädevusest


Hoolekogu tehtud töö aruanne 2022/2023. õa kohta
ja hoolekogu plaan 2022/2023. õa tulenevalt hoolekogu pädevusest